Search Bar on Banner

_MAIN_MENU

 • NGÀNH HÀNG IT
  ĐỘC QUYỀN
  WEBSITE – APPS – PHẦN MỀM – THIẾT BỊ ...
 • THỊ TRƯỜNG
  DỊCH VỤ IT
  SO SÁNH TÍNH NĂNG & GIÁ
 • ĐIỂM TIN
  BÁO CHÍ & TẠP CHÍ
  BÀI VIẾT VỀ IT & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • DANH BẠ
  WEB TMĐT
  BÌNH CHỌN TOP 100 WEB TMĐT
 • HỖ TRỢ IT & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO DOANH NGHIỆP
 • THÔNG TIN CHỢ LEGOMIS

Tìm kiếm nhanh

Số sản phẩm/Trang
Trang « 1 2
Website Đóng Gói: WĐG-002

SẢN PHẨM WĐG-002
- Tên: WĐG-002.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 840.000 đ/năm, Phí khởi tạo 126.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-002 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- WĐG-002 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng, Ngành Bất Động Sản ...

LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-002 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng WĐG-002: chuẩn fullscreen.
- Bố cục WĐG-002: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC  
- WĐG-002 có 5 bộ màu: Đỏ-Trắng, Cam-Trắng, Lục-Trắng, Lam-Trắng, Đen-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-002 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-002 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
WĐG-002 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-010

SẢN PHẨM WĐG-010
- Tên: WĐG-010.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 960.000 đ/năm, Phí khởi tạo 144.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-010 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Lịch Hẹn.
- WĐG-010 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Doanh Nghiệp Bán Hàng, Ngành Du Lịch & Khách Sạn, Ngành Ẩm Thực Nhà Hàng ...

LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-010 được thiết kế theo loại Photo Gallery Design, tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-010 chuẩn 1024 pixels. Chiều cao WĐG-010 có kích thước cố định.
- Bố cục WĐG-010: bố cục 2 cột.

MÀU SẮC  
- WĐG-010 có 5 màu: Đỏ-Trắng, Tím-Trắng, Đen-Trắng, Bạc-Trắng, Hồng-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-010 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-010 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-010 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-013

SẢN PHẨM WĐG-013
- Tên: WĐG-013.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 820.000 đ/năm, Phí khởi tạo 123.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-013 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- WĐG-013 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Ngành Du Lịch & Khách Sạn, Ngành Ẩm Thực Nhà Hàng ...

LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-013 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-013: chuẩn 1024 pixels.
- Bố cục WĐG-013: bố cục 2 cột-trái.

MÀU SẮC  
- WĐG-013 có 5 màu: Cam-Tắng, Lam-Tắng, Chàm-Tắng, Hồng-Tắng, Xám-Tắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-013 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-013 có 5 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-013 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-054

SẢN PHẨM WĐG-054
- Tên: WĐG-054.
- Trạng thái: phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 900.000 đ/năm, Phí khởi tạo 135.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-054 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Lịch Hẹn.
- WĐG-054 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Doanh Nghiệp Bán Hàng, Ngành Ẩm Thực Nhà Hàng, Ngành Du Lịch & Khách Sạn, Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc...


LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-054 được thiết kế theo loại Photo Gallery Design, tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-054 chuẩn 1024 pixels. Chiều cao WĐG-054 có kích thước cố định.
- Bố cục WĐG-054: bố cục 2 cột-phải.

MÀU SẮC  
- WĐG-054 có 5 màu: Đỏ-Trắng, Cam-Trắng, Vàng-Trắng, Lam-Trắng, Tím-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: không.

NGÔN NGỮ
- WĐG-054 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-054 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-054 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-061

SẢN PHẨM WĐG-061
- Tên: WĐG-061.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 840.000 đ/năm, Phí khởi tạo 126.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-061 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- WĐG-061 còn phù hợp với các ngành nghề khác: WYC Ngành Du Lịch & Khách Sạn, WYC Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng, WYC Ngành Bất Động Sản,WYC Doanh Nghiệp Giải Trí, WYC Doanh Nghiệp Thể Thao ...LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-061 được thiết kế theo loại Photo Gallery Design, tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều rộng WĐG-061 chuẩn 1024 pixels. Chiều cao WĐG-061 có kích thước cố định
.
- Bố cục WĐG-061: bố cục 2 cột-trái.

MÀU SẮC  
- WĐG-061 có 1 màu: Lam.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-061 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-061 có 3 loại menu là: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-061 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Trang « 1 2
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh (Smartit Corp.)
428 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
BAN ĐIỀU HÀNH CHỢ LEGOMIS
i504 Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh P.Tân Phong Q.7 Tp.HCM
Hotline: 0971.860.862
Email: admin@legomis.com
 
Web7Mau
Core Version: 2.0.1510.2600