Search Bar on Banner

_MAIN_MENU

 • NGÀNH HÀNG IT
  ĐỘC QUYỀN
  WEBSITE – APPS – PHẦN MỀM – THIẾT BỊ ...
 • THỊ TRƯỜNG
  DỊCH VỤ IT
  SO SÁNH TÍNH NĂNG & GIÁ
 • ĐIỂM TIN
  BÁO CHÍ & TẠP CHÍ
  BÀI VIẾT VỀ IT & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • DANH BẠ
  WEB TMĐT
  BÌNH CHỌN TOP 100 WEB TMĐT
 • HỖ TRỢ IT & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO DOANH NGHIỆP
 • THÔNG TIN CHỢ LEGOMIS

Tìm kiếm nhanh

Số sản phẩm/Trang
Trang 1 2 »
Website Đóng Gói: WĐG-001

SẢN PHẨM WĐG-001

- Tên: WĐG-001.
- Phiên bản 2.0.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 1.340.000 đ/năm, Phí khởi tạo 201.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-001 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bất Động Sản.
- WĐG-001 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Doanh Nghiệp Bán Hàng, Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc ...

LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-001 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng WĐG-001: chuẩn fullscreen.
- Bố cục WĐG-001: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC  
- WĐG-001 có 1 bộ màu: Lam-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-001 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-001 có 3 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-001 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.
Website Đóng Gói: WĐG-007

SẢN PHẨM WĐG-007

- Tên: WĐG-007.
- Phiên bản 2.0.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 1.340.000 đ/năm, Phí khởi tạo 201.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-007 được demo theo nhóm ngành nghề: Ngành Du Lịch & Khách Sạn.
- WĐG-007 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Doanh Nghiệp Lịch Hẹn, Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án, Doanh Nghiệp Sản Xuất ...

LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-007 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng WĐG-007: chuẩn fullscreen.
- Bố cục WĐG-007: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC
- WĐG-007 có 3 bộ màu: Lục-Chàm, Cam-Xám, Đỏ-Xám.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-007 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-007 có 3 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-007 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.
Website Đóng Gói: WĐG-032

SẢN PHẨM WĐG-032
- Tên: WĐG-032.
- Phiên bản 2.0.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
- Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 1.500.000 đ/năm, Phí khởi tạo 225.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-032 được demo theo nhóm ngành nghề: Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng.
- WĐG-032 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Doanh Nghiệp Bán Hàng, Ngành Du Lịch & Khách Sạn, Ngành Bất Động Sản ...

LOẠI THIẾT KẾ
- WĐG-032 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng WĐG-032: chuẩn fullscreen.
- Bố cục WĐG-032: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC  
- WĐG-032 có 2 bộ màu: Cam-Xám, Chàm-Xám 

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-032 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-032 đã bao gồm Menu+ là menu ngang-phức tạp, xổ xuống các mục menu (menu items) dạng bảng hay dạng repeater; hay mục menu có hình ảnh, có biểu tượng đi kèm ...
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.


MARTS BÁN
- WĐG-032 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.
Website Đóng Gói: WĐG-043

SẢN PHẨM WĐG-043
- Tên: WĐG-043.
- Phiên bản 2.0.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 1.240.000 đ/năm, Phí khởi tạo 186.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-043 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- WĐG-043 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Ngành Du Lịch & Khách Sạn, Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng, Ngành Bất Động Sản ...

LOẠI THIẾT KẾ
- WĐG-043 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp: Responsive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng WĐG-043: chuẩn fullscreen.
- Bố cục WĐG-043: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC  
- WĐG-043 có 2 bộ màu: Đen-Bạc và Tím-Bạc.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-043 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-043 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-043 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.Website Đóng Gói: WĐG-029

SẢN PHẨM WĐG-029
- Tên: WĐG-029.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 820.000 đ/năm, Phí khởi tạo 123.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-029 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- WĐG-029 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Ngành Giáo Dục & Tri Thức ...

LOẠI THIẾT KẾ


WĐG-029 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-029: chuẩn fullscreen.
- Bố cục WĐG-029: bố cục 2 cột-trái.

MÀU SẮC  
- WĐG-029 có 5 màu: Đỏ-Trắng, Vàng-Trắng, Lục-Trắng, Lam-Trắng, Tím-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-029 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-029 có 5 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-029 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-003

SẢN PHẨM WĐG-003
- Tên: WĐG-003.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 900.000 đ/năm, Phí khởi tạo 135.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-003 được demo theo nhóm ngành nghề: Ngành Du Lịch & Khách Sạn.
- WĐG-003 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Ngành Du Lịch & Khách Sạn, Doanh Nghiệp Bán Hàng, Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng ...

LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-003 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-003: chuẩn 1024 pixels.
- Bố cục WĐG-003: bố cục 2 cột-phải.

MÀU SẮC  
- WĐG-003 có 5 màu: Đỏ, Cam, Lục, Chàm, Tím.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-003 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-003 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-003 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-065

SẢN PHẨM WĐG-065
- Tên: WĐG-065.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 840.000 đ/năm, Phí khởi tạo 126.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-065 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Giải Trí.
- WĐG-065 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Doanh Nghiệp Bán Hàng, Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng ...LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-065 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng WĐG-065: chuẩn 1024 pixels.
- Bố cục WĐG-065: bố cục 2 cột-trái.

MÀU SẮC  
- WĐG-065 có 5 màu: Lục-Đen, Đỏ-Đen, Vàng-Đen, Lục-Trắng, Cam-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-065 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-065 có 5 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-065 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-048

SẢN PHẨM WĐG-048
- Tên: WĐG-048.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 940.000 đ/năm, Phí khởi tạo 141.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-048 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- WĐG-048 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Doanh Nghiệp Giải Trí, Hội Đoàn ...

LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-048 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-048: chuẩn 1024 pixels.
- Bố cục WĐG-048: bố cục 2 cột-trái.

MÀU SẮC  
- WĐG-048 có 5 bộ màu: Đỏ-Xám, Vàng-Đen, Trắng-Tím, Đỏ-Đen, Vàng-Xám.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-048 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-048 có 4 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, đứng-đơn giản, đứng-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-048 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-005

SẢN PHẨM WĐG-005
- Tên: WĐG-005.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 800.000 đ/năm, Phí khởi tạo 120.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-005 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Giải Trí.
- WĐG-005 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Doanh Nghiệp Lịch Hẹn, Ngành Y Tế & Sức Khỏe ...


LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-005 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-005: chuẩn 1024 pixels.
- Bố cục WĐG-005: bố cục 2 cột-phải.

MÀU SẮC  
- WĐG-005 có 5 màu: Cam-Trắng, Vàng-Trắng, Lục-Trắng, Chàm-Trắng, Tím-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-005 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-005 có 4 loại menu là: đứng-đơn giản, ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-005 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-008

SẢN PHẨM WĐG-008
- Tên: WĐG-008.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 800.000 đ/năm, Phí khởi tạo 210.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-008 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Giải Trí.
- WĐG-008 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Doanh Nghiệp Bán Hàng, Hội Đoàn ...

LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-008 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-008: chuẩn 1024 pixels.
- Bố cục WĐG-008: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC  
- WĐG-008 có 5 màu: Đỏ-Đen, Vàng-Đen, Lục-Đen, Lam-Đen, Tím-Đen.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-008 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-008 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-008 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-040

SẢN PHẨM WĐG-040
- Tên: WĐG-040.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 820.000 đ/năm, Phí khởi tạo 123.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-040 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- WĐG-040 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng, Ngành Bất Động Sản ...

LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-040 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-040: chuẩn 1024 pixels.
- Bố cục WĐG-040: bố cục 2 cột-phải.

MÀU SẮC  
- WĐG-040 có 5 màu: Cam-Trắng, Vàng-Trắng, Lục-Trắng, Lam-Trắng, Đen-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-040 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-040 có 3 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN


- WĐG-040 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-039

SẢN PHẨM WĐG-039
- Tên: WĐG-039.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 980.000 đ/năm, Phí khởi tạo 147.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-039 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- WĐG-039 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng, Doanh Nghiệp Bất Động Sản ...


LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-039 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-039: chuẩn 1024 pixels.
- Bố cục WĐG-039: bố cục 2 cột-trái.

MÀU SẮC  
- WĐG-039 có 5 màu: Cam-Đen, Vàng-Đen, Lục-Đen, Lam-Đen, Tím-Đen.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-039 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-039 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN

- WĐG-039 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.
Website Đóng Gói: WĐG-055

SẢN PHẨM WĐG-055
- Tên: WĐG-055.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 800.000 đ/năm, Phí khởi tạo 120.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-055 được demo theo nhóm ngành nghề: Ngành Bất Động Sản.
- WĐG-055 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Ngành Du Lịch & Khách Sạn, Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc ...LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-055 được thiết kế theo loại Photo Gallery Design, tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-055 chuẩn 1024 pixels. Chiều cao WĐG-055 có kích thước cố định.
- Bố cục WĐG-055: bố cục 2 cột-trái.

MÀU SẮC  
- WĐG-055 có 5 màu: Đỏ-Trắng, Cam-Trắng, Chàm-Trắng, Tím-Trắng, Đen-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-055 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-055 có 3 loại menu là: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-055 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-018

SẢN PHẨM WĐG-018
- Tên: WĐG-018.
- Phiên bản 1.8.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 980.000 đ/năm, Phí khởi tạo 147.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-018 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- WĐG-018 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng, Ngành Bất Động Sản ...

LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-018 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-018: chuẩn 1024 pixels.
- Bố cục WĐG-018: bố cục 2 cột-phải.

MÀU SẮC  
- WĐG-018 có 5 màu: Đỏ-Trắng, Vàng-Trắng, Lục-Trắng, Lam-Trắng, Tím-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-018 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-018 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-018 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Website Đóng Gói: WĐG-035

SẢN PHẨM WĐG-035
- Tên: WĐG-035.
- Phiên bản 2.0.
- Trạng thái: đang kinh doanh (đang cho thuê).
Giá chức năng cốt lõi: Giá thuê 1.000.000 đ/năm, Phí khởi tạo 150.000 đ/lần.

NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP
- WĐG-035 được demo theo nhóm ngành nghề: Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- WĐG-035 còn phù hợp với các ngành nghề khác: Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng ...LOẠI THIẾT KẾ
WĐG-035 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng WĐG-035: chuẩn 1024 pixels.
- Bố cục WĐG-035: bố cục 2 cột-trái.

MÀU SẮC  
- WĐG-035 có 5 màu: Đỏ-Trắng, Cam-Trắng, Lục-Trắng, Lam-Trắng, Hồng-Trắng.

LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- WĐG-035 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  WĐG-035 có 5 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.

MARTS BÁN
- WĐG-035 được cho thuê tại Mart Web7Màu và Mart AlôMis.


Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Trang 1 2 »
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh (Smartit Corp.)
428 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
BAN ĐIỀU HÀNH CHỢ LEGOMIS
i504 Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh P.Tân Phong Q.7 Tp.HCM
Hotline: 0971.860.862
Email: admin@legomis.com
 
Web7Mau
Core Version: 2.0.1510.2600