Search Bar on Banner

_MAIN_MENU

 • NGÀNH HÀNG IT
  ĐỘC QUYỀN
  WEBSITE – APPS – PHẦN MỀM – THIẾT BỊ ...
 • THỊ TRƯỜNG
  DỊCH VỤ IT
  SO SÁNH TÍNH NĂNG & GIÁ
 • ĐIỂM TIN
  BÁO CHÍ & TẠP CHÍ
  BÀI VIẾT VỀ IT & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
 • DANH BẠ
  WEB TMĐT
  BÌNH CHỌN TOP 100 WEB TMĐT
 • HỖ TRỢ IT & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO DOANH NGHIỆP
 • THÔNG TIN CHỢ LEGOMIS

Tìm kiếm nhanh

Số sản phẩm/Trang
Trang 1 2 3 ... 5 »
Mẫu Thiết Kế Template-066

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-066 LÀM WYC
Giá thiết kế: 900,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
- TEMPLATE-066 được demo theo gói WYC Ngành Bất Động Sản.
- TEMPLATE-066 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Doanh Nghiệp Bán Hàng, WYC Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng, WYC Ngành Du Lịch & Khách Sạn, WYC Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc ...

LOẠI THIẾT KẾ
TEMPLATE-066 được thiết kế theo loại Photo Gallery Design, tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều rộng TEMPLATE-066 chuẩn fullscreen. Chiều cao TEMPLATE-066 có kích thước cố định
.
- Bố cục TEMPLATE-066: bố cục 2 cột-phải.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-066 được demo theo bộ màu: Cam-Xám.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-066 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-066 có 3 loại menu là: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.
Mẫu Thiết Kế Template-070

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-070 LÀM WYC
Giá thiết kế: 1,000,000 đ

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-070 được demo theo gói WYC Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- TEMPLATE-070 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Ngành Bất Động Sản, WYC Doanh Nghiệp Thể Thao ...

LOẠI THIẾT KẾ
- TEMPLATE-070 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng TEMPLATE-070 chuẩn fullscreen.
- Bố cục TEMPLATE-070: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-070 được demo theo bộ màu: Lam.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-070 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-070 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.
Mẫu Thiết Kế Template-037

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-037 LÀM WYC
- Giá thiết kế: 800,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-037 được demo theo gói WYC Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án.
- TEMPLATE-037 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Doanh Nghiệp Lịch Hẹn, WYC Doanh Nghiệp Sản Xuất, WYC Ngành Du Lịch & Khách Sạn, WYC Ngành Ẩm Thực & Nhà Hàng, WYC Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc, WYC Ngành Bất Động Sản, WYC Ngành Tài Chính & Ngân Hàng, WYC Ngành Vận Tải & Giao Thông, WYC Ngành Kho Vận & Logistics ...

LOẠI THIẾT KẾ
- TEMPLATE-037 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng TEMPLATE-037: chuẩn fullscreen.
- Bố cục TEMPLATE-037: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-037 được demo theo bộ màu: Lục-Lam.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-037 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu: TEMPLATE-037 có 3 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.Mẫu Thiết Kế Template-050

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-050 LÀM WYC
- Giá thiết kế: 700,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-050 được demo theo gói WYC Ngành Vận Tải & Giao Thông.
- TEMPLATE-050 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Doanh Nghiệp Lịch Hẹn, WYC Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án, WYC Doanh Nghiệp Sản Xuất, WYC Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc, WYC Ngành Tài Chính & Ngân Hàng, WYC Ngành Kho Vận & Logistics ...

LOẠI THIẾT KẾ
- TEMPLATE-050 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng TEMPLATE-050: chuẩn fullscreen.
- Bố cục TEMPLATE-050: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-050 được demo theo bộ màu: Đỏ-Đen.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-050 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-050 có 3 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.Mẫu Thiết Kế Template-031

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-031 LÀM WYC
- Giá thiết kế: 1,400,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-031 được demo theo gói WYC Doanh Nghiệp Lịch Hẹn.
- TEMPLATE-031 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án, WYC Doanh Nghiệp Sản Xuất, WYC Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc, WYC Ngành Bất Động Sản, WYC Ngành Tài Chính & Ngân Hàng, WYC Ngành Vận Tải & Giao Thông, WYC Ngành Kho Vận & Logistics...


LOẠI THIẾT KẾ
- TEMPLATE-031 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng TEMPLATE-031: chuẩn fullscreen.
- Bố cục TEMPLATE-031: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-031 được demo theo bộ màu: Cam-Xám.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-031 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-031 có 3 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.
Mẫu Thiết Kế Template-049

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-049 LÀM WYC
- Giá thiết kế: 1,100,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-049 được demo theo gói WYC Doanh Nghiệp Lịch Hẹn.
- TEMPLATE-049 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án, WYC Doanh Nghiệp Sản Xuất, WYC Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc, WYC Ngành Vận Tải & Giao Thông, WYC Ngành Kho Vận & Logistics ...

LOẠI THIẾT KẾ
- TEMPLATE-049 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng TEMPLATE-049: chuẩn fullscreen.
- Bố cục TEMPLATE-049: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-049 được demo theo bộ màu: Đỏ-Đen.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-049 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-049 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.


Mẫu Thiết Kế Template-021

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-021 LÀM WYC
- Giá thiết kế: 1,900,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-021 được demo theo gói WYC Doanh Nghiệp Thể Thao.
- TEMPLATE-021 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Doanh Nghiệp Lịch Hẹn, WYC Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án, WYC Doanh Nghiệp Sản Xuất, WYC Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc, WYC Ngành Bất Động Sản, WYC Ngành Tài Chính & Ngân Hàng, WYC Ngành Vận Tải & Giao Thông, WYC Ngành Kho Vận & Logistics, WYC Doanh Nghiệp Giải Trí...

LOẠI THIẾT KẾ
- TEMPLATE-021 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng TEMPLATE-021: chuẩn fullscreen.
- Bố cục TEMPLATE-021: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-021 được demo theo bộ màu: Chàm-Trắng.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-021 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-021 có 3 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.


Mẫu Thiết Kế Template-044

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-044 LÀM WYC
- Giá thiết kế: 1,600,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-044 được demo theo gói WYC Ngành Kho Vận & Logistics.
- TEMPLATE-044 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án, WYC Doanh Nghiệp Sản Xuất, WYC Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc, WYC Ngành Tài Chính & Ngân Hàng, WYC Ngành Vận Tải & Giao Thông ...

KÍCH THƯỚC & BỐ CỤC
- TEMPLATE-044 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (RWD).
- Chiều rộng TEMPLATE-044: chuẩn fullscreen.
- Bố cục TEMPLATE-044: bố cục 1 cột.


MÀU SẮC
- TEMPLATE-044 được demo theo bộ màu: Vàng-Trắng.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-044 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-044 có 3 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.Mẫu Thiết Kế Template-014

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-014 LÀM WYC
- Giá thiết kế: 2,000,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-014 được demo theo gói WYC Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- TEMPLATE-014 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Ngành Bất Động Sản ...

LOẠI THIẾT KẾ
- TEMPLATE-014 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD).
- Chiều
rộng TEMPLATE-014: chuẩn fullscreen.
- Bố cục TEMPLATE-014: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-014 được demo theo 2 bộ màu: Đỏ-Trắng, Lục-Trắng.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-014 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-014 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.
Mẫu Thiết Kế Template-074

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-074 LÀM WYC

- Giá thiết kế: 1,400,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-074 được demo theo gói WYC Doanh Nghiệp Bán Hàng.
- TEMPLATE-074 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Ngành Y Tế & Sức Khỏe...

LOẠI THIẾT KẾ
- TEMPLATE-074 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng TEMPLATE-074: chuẩn fullscreen.
- Bố cục TEMPLATE-074: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-074 được demo theo bộ màu: Đen-Trắng, Lục-Trắng, Chàm-Trắng.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: banner của TEMPLATE-074 được thiết kế rất đặc biệt, vừa đẹp để thu hút khách nhìn, vừa hiển thị các hình và links loại sản phẩm để khách có thể bấm vào xem một loại sản phẩm ...

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-074 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-074 có 3 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown, ngang-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.


Mẫu Thiết Kế Template-015

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-015 LÀM WYC
- Giá thiết kế: 1,400,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-015 được demo theo gói WYC Doanh Nghiệp Sản Xuất.
- TEMPLATE-015 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Doanh Nghiệp Lịch Hẹn, WYC Doanh Nghiệp Quản Lý Dự Án, WYC Ngành Xây Dựng & Kiến Trúc, WYC Ngành Tài Chính & Ngân Hàng, WYC Ngành Vận Tải & Giao Thông, WYC Ngành Kho Vận & Logistics...

LOẠI THIẾT KẾ
- TEMPLATE-015 được thiết kế tương thích mobile theo phương pháp Responsive Web Design (RWD).
- Chiều
rộng TEMPLATE-015: chuẩn fullscreen.
- Bố cục TEMPLATE-015: bố cục 1 cột.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-015 được demo theo bộ màu: Đen-Vàng.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: nhiều hình lớn chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi banner từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-015 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-015 có 2 loại menu là: ngang-đơn giản, ngang-dropdown.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.
Mẫu Thiết Kế Template-068

NẾU BẠN CHỌN TEMPLATE-068 LÀM WYC
- Giá thiết kế: 1,100,000 đ.

GÓI WYC PHÙ HỢP
TEMPLATE-068 được demo theo gói WYC Doanh Nghiệp Thể Thao.
- TEMPLATE-068 còn phù hợp với các gói WYC khác: WYC Doanh Nghiệp Bán Hàng, WYC Hội Đoàn & Doanh Nghiệp Khác...

LOẠI THIẾT KẾ
TEMPLATE-068 được thiết kế theo loại Photo Gallery Design, tương thích mobile theo phương pháp Adaptive Web Design (AWD)
- Chiều
rộng TEMPLATE-068 chuẩn fullscreen. Chiều cao TEMPLATE-068 có kích thước cố định.
- TEMPLATE-068 có 1 bố cục: 2 cột-trái. Cột nội dung cho phép mở đầy, mở lửng hay khép lại.

MÀU SẮC
- TEMPLATE-068 được demo theo bộ màu: Cam-Trắng, Lục-Trắng.
- Bạn có thể yêu cầu đổi sang một bộ màu khác.


LOGO & BANNER
- Logo: 1 hình nhỏ, cho phép thay đổi logo từ trang quản trị AdminCP.
- Banner: không.
- Hình nền: nhiều hình có chiều ngang fullscreen, chiều đứng bằng chiều cao website, chuyển tuần tự, cho phép thêm/ xóa/ thay đổi hình nền từ trang quản trị AdminCP.

NGÔN NGỮ
- TEMPLATE-068 có 1 ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

MENU CHÍNH
- Loại menu:  TEMPLATE-068 có 3 loại menu là: đứng-đơn giản, đứng-dropdown, đứng-subbar.
- Mục menu (menu items): các mục menu được cập nhật theo yêu cầu của Bạn khi khởi tạo website.Giỏ hàng của Bạn:
  
Danh sách So sánh:
  
Số sản phẩm/Trang
Trang 1 2 3 ... 5 »
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh (Smartit Corp.)
428 Điện Biên Phủ P.11 Q.10 Tp.HCM
BAN ĐIỀU HÀNH CHỢ LEGOMIS
i504 Happy Valley Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh P.Tân Phong Q.7 Tp.HCM
Hotline: 0971.860.862
Email: admin@legomis.com
 
Web7Mau
Core Version: 2.0.1510.2600